Na svoji spletni strani Levica.si je naslovno imenovana stranka objavila “20 razlogov, zakaj bi morala Simona Kustec že zdavnaj oditi”. Najdete jih na sledeči povezavi: http://www.levica.si/interpelacija-simona-kustec/.

Na omenjeni strani je tudi poveznica do celotne vsebine interpelacije, ki se v kratkem obeta, v njej pa stranka bolj podrobno predstavlja razloge zanjo.

V kar 35 strani dolgem besedilu tako uvodoma navajajo, da so šole v Sloveniji zaprte najdlje v Evropi. V prvem valu epidemije, navajajo pri Levici, so bile šole zaprte od 16.3.2020 do sredine maja istega leta. Ko so se potem za nekatere učence odprle, je to hkrati pomenilo, da se za druge takrat še niso, za nekatere pa do začetka poletja sploh ne. Šole so se potem ponovno zaprle še pred lanskim novembrom, bolj natančno- 26.10.2020.

Tako so bili učenci in učenke, dijaki in dijakinje ter študenti in študentke prikrajšani za 5 ali več mesecev normalnega pouka oziroma študija, še ugotvaljajo pri Levici. Ves ta čas se je izobraževanje za vse, praktično brez izjem, izvajalo na daljavo, priznavajo pri Levici, vendar je začasen ukrep malodane postal stalen, kar po mnenju stranke pomeni, da ni izpolnil svojega osnovnega namena: zmanjšanju prenosa okužb.

20 točk dolga “obtožnica” stranke Levica zoper Simono Kustec.

Še več- ob tem, da ni koristen z vidika zmanjšanja števila okužb, dolgotrajno zaprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov povzroča veliko škodo tako posameznikom kot družbi, tu pa odgovornost pade na pristojno ministrstvo, ki ga vodi prof. dr. Simona Kustec.

Skratka: omenjeno ministrstvo je- tako stranka- z neaktivnostjo, neprimernim in zapoznelim odzivanjem, izključevalnim odnosom in nejasnim ter pogosto nasprotujočim si informiranjem povzročilo veliko in trajno škodo tako učečim se kot tudi njihovim staršem, družinam in družbi kot celoti.

Ministrica, zatrjujejo, v tem času nikoli ni ponudila jasnega in na strokovnih stališčih utemeljenega načrta, ampak so njena stališča vedno odražala tista politična, navdihnjena z mnenjem in odločitvijo predsednika vlade.

Če za konec strnemo, Levica ministrici očita že znano: da so imeli celo poletje časa za sprejetje akcijskega načrta; da zavira psihofizični razvoj otrok in mladostnikov; da so biliukrepi sprejeti dobesedno čez noč; da so bili sprejeti brez posvetovanj s širšo stroko in brez kakršne koli predhodne uskladitve z izobraževalnimi ustanovami, še posebej glede organizacije dela na daljavo in smernic glede preverjanja znanja.

Pritisk na vlado se stopnjuje; kdo ga je vzpodbudil?

Izpostavljenih 20 točk v nadaljevanju prenašam(o) v celoti:

 1. Nestrokovne, neučinkovite, nekonsistentne in škodljive politike na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije COVID-19, ki je povzročila najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi.
 2. Ustavno nedopustnega odrekanja izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami in diskriminacije različnih skupin otrok s posebnimi potrebami.
 3. Neupoštevanju epidemiološke stroke pri odpiranju in zapiranju šol ter prelaganje odgovornosti na posamezne šole, ravnatelje, učitelje in starše.
 4. Diskriminacije nekaterih skupin šolajočih otrok in dijakov.
 5. Nezagotovitve pogojev za varno in zanesljivo izvedbo šolskih tekmovanj.
 6. Ogrožanje prihodnosti mladih zaradi odsotnosti načrta za odpravljanje negativnih socialnih in učnih posledic zaprtja šol.
 7. Škodljivega, izključevalnega in podcenjujočega odnosa do športa in športnih organizacij.
 8. Škodljivega predloga za ukinitev sklada za financiranje nevladnih organizacij.
 9. Pomanjkanja dialoga s sindikati, ravnateljskimi združenji ter s strokovnimi delavci na področju vzgoje in izobraževanja pri načrtovanju vzgoje in izobraževanja v času epidemije.
 10.  Pomanjkanja dialoga in odsotnosti komunikacije z učenci in starši.
 11.  Neustreznega zagovarjanja interesov učenk in učencev, dijakov in dijakinj pri določanju prioritet glede sproščanja ukrepov za preprečitev širjenja COVID-19.
 12.  Odsotnosti sistematične evalvacije pouka na daljavo.
 13.  Odsotnosti ukrepov za preprečevanje socialnih stisk mladih v času epidemije.
 14.  Opustitve dolžnega ravnanja priprave razpisa za vpis v visokošolsko izobraževanje in zavajanja javnosti.
 15.  Zamude pri pripravi in vložitvi Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti ter strateških dokumentov na področju visokega šolstva in znanosti ter inovacij.
 16.  Poseganja v avtonomijo Pedagoškega inštituta in zavajanja v Državnem zboru.
 17.  Postavljanja interesov zasebnih izobraževalnih institucij pred kakovost visokošolskega izobraževanja.
 18.  Blokade zaposlovanja raziskovalcev na javnih raziskovalnih organizacijah.
 19.  Slabega zgleda in nespoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.
 20. Spornega kadrovanja, utemeljenega na parcialnih interesih, osebnih zamerah in prijateljskih obljubah ter slabega vodenja ministrstva.

(mbo)