Kot na svoji spletni strani sporoča Evropski parlament (EP), so poslanci EP odobrili mehanizem za okrevanje in odpornost. Gre za 672,5 milijarde evrov vreden sveženj nepovratnih sredstev in posojil, ki bo članicam EU pomagal pri odpravljanju posledic pandemije in pripravi gospodarstev na izzive prihodnosti.

Evropski parlament je včeraj odobril Instrument za okrevanje in odpornost, ki bo državam članicam pomagal pri odpravljanju posledic pandemije koronavirusa. Uredbo o ciljih, financiranju in pravilih za prejem sredstev iz instrumenta za okrevanje in kakovost je EP sprejel s 582 glasovi za, 40 proti in 69 vzdržanimi glasovi. Omenjeni sicer predstavlja največji delež 750 milijard evrov vrednega svežnja za okrevanje Naslednja generacija EU.


Za financiranje nacionalnih ukrepov za blažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije bo sicer na voljo 672,5 milijard evrov nepovratnih sredstev in posojil. Iz instrumenta za okrevanje in odpornost se lahko financirajo tudi sorodni projekti, ki se izvajajo od 1. februarja 2020. Sredstva bodo na voljo tri leta, države članice pa lahko zaprosijo za do 13-odstotno predhodno financiranje svojih načrtov za okrevanje in odpornost.

Do financiranja so upravičeni nacionalni načrti za okrevanje in odpornost na ključnih področjih, kot so zeleni prehod in biotska raznovrstnost, digitalna preobrazba, gospodarska kohezija in konkurenčnost ter socialna in teritorialna kohezija. Sredstva lahko dobijo tudi načrti za pomoč podjetjem pri odzivu na krizo in politike za otroke in mladino, vključno z izobraževanjem ter pridobivanjem znanj in spretnosti.

Poteka preobrazba EU po načrtih globalistov?

Korona- kriza kot nov izgovor za omejevanje nacionalne suverenosti?

Vsak nacionalni načrt mora podnebnim ukrepom nameniti najmanj 37 %, ukrepom na področju digitalizacije pa vsaj 20 % svojega proračuna. Načrti morajo imeti trajen vpliv na socialno področje in gospodarstvo. Vključevati morajo celovite reforme in zanesljiv sveženj naložb, hkrati pa ne smejo znatno škodovati okoljskim ciljem. Uredba določa tudi, da bodo do sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost upravičene le države, ki spoštujejo pravno državo in temeljne vrednote Evropske unije.

Za nadzor nad izvajanjem instrumenta za okrevanje in odpornost je odgovorna Evropska komisija. Evropski parlament jo lahko vsaka dva meseca pozove, da na ustreznem parlamentarnem odboru poroča o razmerah na področju okrevanja Evropske unije, pa tudi o tem, kako uspešne so države članice pri izvajanju ciljev in mejnikov. Komisija bo državam članicam omogočila tudi dostop do celostnega sistema obveščanja in spremljanja, kjer bodo na voljo primerljivi podatki o porabi sredstev, še pišejo na spletni strani EP.

(mbo)