Kot poroča Slovenska tiskovna agencija (STA), so Slovenske železnice (SŽ) lani na ravni skupine ustvarile 2,9 milijona evrov čistega dobička, potem ko se je leta 2019 ta ustavil pri 35 milijonih evrov. Poslovni rezultat je bil nižji predvsem zaradi izplačanih odpravnin v okviru programa presežnih delavcev.

Za odpravnine so lani odšteli 36 milijonov evrov, ocenjujejo, da bodo zanje skupaj namenili 52 milijonov evrov. Prihodki so se lani ustavili pri 540,7 milijona evrov, leto prej pa so znašali nekaj več kot 600 milijonov evrov.

Eden večjih poslov, v katerega so lani vstopile SŽ, je strateško partnerstvo s češkim EP Holdingom na področju logistike in tovornega prometa. Po lanskem težkem poslovnem letu za SŽ-Tovorni promet, ki so ga, kot so zapisali, zaznamovali tako recesijska gibanja kot negativni vplivi pandemije, letos pričakujejo ponovno rast in pozitiven rezultat iz poslovanja.

Slovenski potniški železniški promet je dobesedno klical po prenovi.

Prav tako so ob koncu lanskega leta v promet vpeljale prvega od 5-ih novih dizelmotornih vlakov švicarskega proizvajalca Stadler, ki je zapeljal med Kamnikom in Ljubljano. Novi dizelmotorni vlaki bodo vozili po kamniški, kočevski, in dolenjski progi. Prvi Stadlerjev vlak je v Slovenijo sicer prispel 11. marca 2020, sledila pa so testiranja, izobraževanja strojevodij in tehničnega osebja, preverjanje kompatibilnosti vozila z javno železniško infrastrukturo, v zadnjem koraku pa je vlak pridobil še obratovalno dovoljenje, ki je bil zadnji pogoj za vključitev te vrste vlakov v javni potniški promet.

Iz nacionalnega prevoznika so takrat javnosti sporočili, da pričakujejo, da bo do konca leta 2022 po slovenskih tirih zapeljalo vseh 52 naročenih vlakov: 21 enopodnih in 10 dvopodnih/nadstropnih električnih ter 21 enopodnih dizelskih vlakov. Skupna vrednost naročenih vlakov je 320 milijonov evrov brez DDV. S prihodom sodobnih vlakov bo storjen pomemben korak k posodobitvi potniškega prometa, kar je eden od najpomembnejših strateških ciljev Slovenskih železnic.

Fotografija je iz ti. predkoronskega obdobja, a približno tako bi v praksi moralo izgledati sledenje epidemijskim pravilom SŽ.

Morda velja ob tej priložnosti ponovno spomniti še na nekatere omejitve, ki so v zvezi s poslovanjem Slovenskih železnic v času epidemije znova v veljavi od lanskega novembra. Kot na svoji spletni strani poroča sekcija za potniški promet, lahko potniki na vlak čakajo le na zunanjih površinah, ki so namenjene potnikom in ob upoštevanju predpisane razdalje najmanj 1,5 metra med čakajočimi. Dostop na peron je dovoljen le ob napovedi prihoda vlaka in v skladu s splošnimi omejitvami gibanja na prostem.

Prav tako ni sprememb v obratovalnem času na večini železniških postaj, vključno s tistimi na nekdanjih in še vedno veljavnih mejnih prehodih (Sežana, Divača, Ilirska Bistrica, Dobova). Razen mariborske, ljubljanske, celjske in delno litijske, te ob sobotah, nedeljah in praznikih od 11.11.2020 naprej ne obratujejo, podrobnejše informacije pa lahko pridobite na povezavi https://potniski.sz.si/novice/2020/11/prodajna-mesta-vozovnic-od-1-junija/.