Kljub upoštevanju izrednih okoliščin računsko sodišče meni, da Vlada, MZ, MGRT, MORS in Zavod (vsak v okviru svojih pristojnosti) pri nabavah zaščitne in medicinske opreme niso bili učinkoviti.

Najbrž najbolj pričakovana notranje-politična novica dneva je javna objava poročila računskega sodišča v zvezi z učinkovitostjo nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2.

Nanjo se je kot prva od medijskih hiš odzvala državna oziroma nacionalna tiskovna agencija STA, ki je na omrežju Twitter v kratkem čivku izpostavila zgolj najpomembnejše in izpostavljeno tudi na uradni spletni strani računskega sodišča.

Kratka objava STA v zvezi s poročilom računskega sodišča.

Najbrž najbolj pričakovan del poročila je tisti, ki se nanaša na nabavo in uporabo respiratorjev oz. ventilatorjev. Računsko sodišče med drugim izpostavlja nedoslednost in neusklajenost večine vpletenih ustanov.

“Ocene potreb po ventilatorjih so bile zgolj pavšalno določene, in sicer so se marca 2020 gibale med 100 do 300, aprila 2020 pa za 400 dodatnih ventilatorjev. Poleg tega ocene po ventilatorjih niso bile pravočasne niti niso bile ustrezno utemeljene, saj MZ ni izkazalo, ali in kako so bile v tem času pri ocenah upoštevane trenutne in pričakovane prostorske in kadrovske zmogljivosti zdravstvenih zavodov v smislu možnosti uporabe dodatno zagotovljenih ventilatorjev.”

Vsekakor je pred nami dan burnih odzivov in nadaljnje napetosti na relaciji vlada- opozicija, do takrat pa si lahko celotno poročilo o opravljeni reviziji preberete na sledeči povezavi:

https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/nabava-zascitne-in-medicinske-opreme-zaradi-epidemije-covid-19-2785/

(mbo)