Da bo letošnja kurilna sezona (in z njo povezane cene energentov) vroča predvolilna tema, je jasno že kar nekaj časa. Stanje je res alarmantno, vendarle pa se zdi, da tudi tako še ni prodrlo v zavest političnih veljakov in privilegirancev. Da ugotovitev ne velja za vse, je kot prva (v nizu?) potrdila stranka Levica, kar lahko sklepamo na osnovi njihovega današnjega sporočila za javnost.

Kot uvodoma opozarjajo pri stranki, je te dni številna gospodinjstva po državi šokirala novica, da bodo za ogrevanje plačevala nekajkrat višjo ceno od drugih gospodinjstev in to “samo zato, ker jih dobavitelji štejejo za poslovne odjemalce. Do tega je prišlo zato, ker so upravniki večstanovanjskih stavb z dobavitelji za etažne lastnike podpisovali (praviloma ugodnejše, vendar nestabilne) pogodbe o poslovnem odjemu, čeprav so vedeli, da gre za gospodinjske odjemalce.”

Ni jih malo, ki bodo zaprli radiatorje in zmrzovali, opozarja Levica.

Pri Levici za resnično nevzdržno stanje (kot ga poimenujejo) ne krivijo samo upravnike, ampak menijo, da je odgovorna tudi država. Poudarjajo, da upravnikom nikoli stopila na prste, s tem pa jim je takšne prakse pravzaprav vseskozi omogočala.

Da so se mnoga gospodinjstva zaradi vrtoglavih cen energentov znašla na robu preživetja, je pravzaprav krivda države, opozarjajo pri Levici, ker ta oskrbo z nujnimi življenjskimi energenti prepušča prostemu trgu, namesto da bi cene energentov regulirala.

Položnice pri nekaterih socialno ogroženih gospodinjstvih- še opozarjajo pri Levici- mejijo na njihove celomesečne dohodke ali jih celo presegajo. “Posebej so na udaru revni upokojenci. Ti bodo zdaj, ko so temperature krepko pod ničlo, izklapljali radiatorje in zmrzovali v lastnih stanovanjih,” še poudarjajo. 

Letošnja kurilna sezona (in z njo povezane cene energentov) bodo še vroča predvolilna tema.

Pri Levici so za takojšnjo odpravo nevzdržneg stanja, zato od vlade zahtevajo vrsto nujnih ukrepov. Te so razvrstili v sledečih pet točk, iz sporočila prenesenih v celoti: 

  1. takojšnja prekvalifikacija vseh gospodinjskih odjemalcev, ki trenutno zaradi poslovnih praks dobaviteljev in upravnikov večstanovanjskih stavb plačujejo »poslovni« odjem energentov.
  2. vračilo razlike med ceno poslovnega odjema in ceno gospodinjskega odjema vsem prekvalificiranim »poslovnim« odjemalcem, ki so v resnici gospodinjstva, za obdobje zadnjih štirih mesecev
  3. izterjava stroškov poravnave razlike v ceni med poslovnim in gospodinjskim odjemom od dobaviteljev in upravnikov večstanovanjskih stavb,
  4. takojšnja uvedba regulacije cen zemeljskega plina, električne energije, toplote in vseh vrst biomase, ki se uporablja za ogrevanje na podlagi Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
  5. začetek postopkov za ustanovitev javnega podjetja za upravljanje večstanovanjskih stavb na neprofitni osnovi, kjer bo odgovornost za vse morebitne nepravilnosti nase v celoti prevzela država.

(mbo)