V eni največjih akcij doslej je bilo zaseženih več kot 17 ton tobaka v zdrobljenih listih, več kot 21 ton drobno rezanega tobaka, stroji ter drug material za nezakonito proizvodnjo. Državni proračun bi oškodovali za 6,8 milijona evrov.

Razkrita je bila mednarodna hudodelska združba, ki je na območju Slovenije nezakonito proizvajala tobačne izdelke in jih tihotapila po Evropski Uniji, glavni ciljni trg pa je bila Francija.

Iz Slovenije nezakonito po EU, ciljni trg pa Francija

Zaključne preiskovalne aktivnosti so del širše preiskave, ki je od leta 2020 potekala v Franciji. Francoski varnostni organi so preiskovali mednarodno hudodelsko združbo, ki je iz Slovenije in Poljske dostavljala  ponarejene cigarete; seveda zaradi nadaljnje nezakonite prodaje.

Najmanj štiri dostave v skupni teži 30 ton cigaret so dostavili člani hudodelske združbe iz Slovenije s tovornimi vozili slovenskih podjetij. Iz Francije so o tem obvestili slovenske varnostne organe, pristojno francosko tožilstvo pa sodišča in slovenske pravosodne organe: Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije in Okrožno sodišče v Mariboru.

Uslužbenci FURS in Policije si ogledujejo škatle tobaka
( Avtor fotografije: FURS)

Obširna akcija mednarodnih razsežnosti

Slednje je izdalo več odredb za izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov, na  podlagi  katerih  so  kriminalisti PU Maribor zbirali dokaze o navedenih kaznivih dejanjih. Pri tem so bila v tesnem sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) zaznane lokacije, za katere je obstajal sum, da se v njih vrši skladiščenje in nezakonita proizvodnja tobačnih izdelkov.

Na podlagi odredb za hišne preiskave Okrožnega sodišča v Mariboru, so bile v tem tednu izvedene zaključne preiskovalne aktivnosti in opravljene hišne preiskave na 11 naslovih na območju PU Maribor, Celje in Ljubljana. Sodelovalo je večje število policistov in kriminalistov, večje število predstavnikov FURS, predstavniki varnostnih in pravosodnih organov Francije ter predstavnik Europola, ki je koordiniral delo različnih organov.

Veliko število kartonastih škatel tobaka
Skladišče tobaka. (vir: FURS)

Državo bi oškodovali za najmanj 6,8 milijona evrov, premoženjska korist bi znašala 11,6 mio EUR

V hišnih preiskavah sta bila odkrita dva nezakonita proizvodna obrata tobačnih izdelkov. Ob že omenjenih količinah (skupno več kot 26 ton tobaka), je bilo zaseženih še 29 milijonov filtrov za cigarete, 2 stroja za drobno rezanje tobaka, 1 stroj za drobljenje tobačnih listov, 1 stroj za izdelavo cigaret, 10 ton cigaretnih škatel, viličar ter elektronske naprave in dokumentacija.

FURS je navedeni hudodelski združbi že v novembru 2021 zasegel skoraj 12 ton drobno rezanega tobaka.

Na črnem trgu, kamor so bili izdelki namenjeni, bi s prodajo cigaret izdelanih iz skupne količine zaseženega tobaka pri hudodelski združbi državni proračun prikrajšali za okoli 6,8 milijona evrov,  skupno pa bi s prodajo navedenih tobačnih izdelkov pridobili protipravno premoženjsko korist v višini okrog 11,6 milijona evrov.

Odprta šlatla tobaka
Zasežen tobak. (vir: FURS)

Na podlagi Evropskega naloga za prijetje (ENPP) sta bila v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški  prijeta člana mednarodne organizirane hudodelske združbe, še sporočajo s FURSa. Na podlagi izvedenih  aktivnosti so bili zbrani dokazi za kazniva dejanja, ki jih obravnavajo francoski pravosodni organi, v preiskavi pa so bili zaznani tudi  razlogi  za  sum, da so člani hudodelske združbe izvrševali kaznivo dejanja  davčne zatajitve po 249. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

V zvezi s tem mariborski kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je sicer predpisana kazen zapora od enega do osmih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi pa od treh do dvanajstih let.

(mbo)