Kot je danes sporočila kitajska državna tiskovna agencija Xinhua, si bo kitajska industrija civilnega letalstva v obdobju 14. petletnega načrta (2021–2025) prizadevala za zeleni in nizkoogljični razvoj. Ta bo potekal v skladu s časovnim načrtom, ki ga je izdala kitajska uprava za civilno letalstvo.

Gre za prvi načrt zelenega razvoja za kitajski sektor civilnega letalstva. Načrt poudarja prizadevanja, da bi civilno letalstvo postalo pametnejše, nizkoogljično in gospodarno z viri, da bi dosegli želeno zeleno preobrazbo.

Do leta 2035 bo sistem zelenega in nizkoogljičnega razvoja civilnega letalstva optimiziran, emisije ogljikovega dioksida na letališčih pa bodo dosegle vrhunec, je še zapisano v načrtu, ki ga je Xinhua razkrila javnosti.

Do leta 2025 naj bi se tako intenzivnost emisij ogljika iz kitajskega civilnega letalstva še naprej zmanjševala, delež porabe energije z nizkimi emisijami ogljika pa še naprej povečeval. Posledično se bo učinkovitost izrabe virov civilnega letalstva izboljšala.

Načrt predlaga tudi osem kvantitativnih napovednih kazalnikov za letalske družbe in letališča.

Kitajska je napovedala, da si bo prizadevala doseči najvišjo raven izpustov ogljikovega dioksida do leta 2030, potem pa doseči ogljično nevtralnost do leta 2060.

(mbo)