Kot je vlada RS že včeraj sporočila na svoji spletni strani, je na sobotni seji sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi za omilitev posledic draginje oziroma visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. Da je vlada v zakonskih aktih državnemu zboru predlagala tako simetrične ukrepe za vse kakor tudi asimetrične ukrepe, s katerimi želijo omiliti energetsko revščino pri najranljivejših skupinah, so še zapisali.

“Med splošnimi simetričnimi ukrepi je tisti, ki bo imel verjetno daleč največje pozitivne učinke za državljanke in državljane oziroma gospodinjstva, oprostitev plačevanja omrežnine tako za priključno moč kakor tudi porabo električne energije za vse odjemalce za tri mesece od 1. februarja do 30. aprila, kar skupaj z nižjimi trošarinami za električno energijo znižuje znesek na položnicah za 30 do 35 odstotkov,” je na tiskovni konferenci dejal predsednik vlade Janez Janša.

“Naslednji simetrični ukrep je znižanje trošarine za električno energijo na najnižjo možno stopnjo, hkrati pa je vlada sprejela uredbo, s katero se 1. februarja znižajo trošarine za pogonska goriva in kurilno olje in tudi pri tem smo šli na najnižjo možno stopnjo,” je še povedal Janša.

Dodal je, da bodo izpad dohodkov in stroški delno kriti z dobički podjetij iz omrežnine za električno energijo. "Stroški pri asimetričnih ukrepih se bodo krili iz podnebnega sklada," je poudaril premier.

“Pri asimetričnih ukrepih, ki so namenjeni za več kakor pol milijona tistih, za katere ocenjujemo, da jih je energetska draginja posebej prizadela, je osnovno orodje solidarnostni in energetski dodatek v višini 150 evrov. Namenjen bo prejemnikom varstvenega dodatka, to je okoli 67.000 ljudem, katerih dohodki ne zadoščajo za preživetje in ki dobivajo dodatna sredstva iz socialne mreže, ter upokojencem, ki prejemajo do 1000 evrov pokojnine, invalidom, velikim družinam in še nekaterim drugim ranljivim skupinam. Skupaj bo izplačan v višini 106 milijonov evrov, posamezniku pa v višini 150 evrov,” je povedal predsednik vlade.

Na srečo vzhodne polovice Slovenije letos ni prizadela huda zima. Prizor je iz Maribora, februarja 2018.

“Z obema zakonoma in uredbama, ki so bili danes sprejeti, rešujemo tako težave ljudi, ki so najbolj prizadeti zaradi velikega zvišanja cen energentov, kakor tudi gospodarstva z namenom, da ohranimo zmogljivosti družbe, socialno državo, pa tudi gospodarstvo moč. Pristop je enak kakor je bil pri sprejemanju svežnjev ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19. Ta izkušnja nas je naučila, da je treba ravnati tako simetrično kakor tudi asimetrično in ta pristop ponavljamo, pri čemer smo prepričani, da bo enako uspešen v dobro vseh, tako kakor je bil tudi naš odziv na zdravstveno krizo zaradi pandemije,” je sklenil predsednik vlade Janez Janša.

So slovenski MSM namerno bojkotirali eno pomembnejših tiskovnih konferenc vlade?

Celotnemu dogajanju ob rob je treba omeniti še čivk, ki je bil danes objavljen na uradnem Twitter profilu slovenskega premierja Janeza Janše. V njem slednji (oziroma tisti, ki čivka-jo v njegovem imenu) objavlja ugotovitev, ki bi morala skrbeti vse, ki delamo v medijih; ne glede na morebitni ideološko-politični predznak.

“Očitno je bilo ustrezno navodilo dano vsem odvisnim,” uvodoma zapiše Janša.

“Prisotnost na včerajšnji konferenci za novinarje po seji @vladaRS, kjer so bili predstavljeni ukrepi za pomoč ljudem in gospodarstvu in ki je bila napovedana že dan prej:

  • 1. novinarjev: 0
  • 2. fotografov: 1
  • 3. vprašanj: 0

Čivk si lahko ogledate v slikovni prilogi, ki sledi zaključni misli prispevka: “Vsekakor skrb vzbujajoče!”