Kot poročajo na vladni spletni strani, je skrb za starejše ena od prednostnih nalog ministra Janeza Ciglerja Kralja. S ciljem čim prej zagotoviti dodatna mesta v domovih za starejše občane, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo proračunska sredstva v višini 65 milijonov evrov in na podlagi javnega razpisa iz dne 24. 6. 2021 podelilo koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše v skupnem številu 1107 mest.

Na javni razpis za okvirno 1100 mest, ki je ponudnike zavezal k začetku opravljanja storitev v letu 2023, je prispelo 23 ponudb, strokovna komisija pa je na podlagi javnega razpisa podelila koncesije 13 ponudnikom.

Med njimi najdemo tudi nekaj zanimivih ponudnikov storitev, kot so THERMANA d. d., Dom starejših Laško, Dom Loka ( ki je tudi družba za gostinstvo, gradbeništvo in storitve) ali pa Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo iz Slovenskih Konjic.

Zagotavljanje dostojne starosti bi morala biti prednostna naloga vseh, ne samo starejših.

Vladna spletna stran še sporoča, da je zaradi povečanih potreb po domskem varstvu ministrstvo od nastopa ministra Ciglerja Kralja pospešilo aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše, tako s proračunskimi sredstvi kot s podelitvijo koncesij.

Marca 2021 so bile z odločbo podeljene koncesije za 1285 novih mest za uporabnike storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za celotno območje Slovenije, zagotovljena so proračunska sredstva proračunih za letošnje in prihodnje leto v višini 65 milijonov evrov za investicije v domove za starejše in nove domove, zagotovljenih je 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za večjo kakovost bivanja starejših (izbranih 18 projektov), v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pa tudi načrtujejo sredstva višini 59 milijonov evrov za izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše.

Delo na ministrstvu tudi v bodoče ostaja usmerjeno k doseganju kvalitetnejše in celovitejše oskrbe starejših. Po 15 letih so bili realizirani prvi pomembni koraki na področju prostorske in tudi kadrovske stiske, so še sporočili.

Epidemija novega koronavirusa je starejše dodatno prizadela in osamila.

Že v petek odobrena evropska sredstva za razpis »E-oskrba na domu«

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je že v petek sporočila, da je odobrila evropska sredstva za javni razpis »E-oskrba na domu«, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za zdravje, in za katerega bo sredstva prispeval Evropski socialni sklad iz virov React-EU.

Ministrstvo za zdravje bo preko javnega razpisa izbralo izvajalca, ki bo upravičencem nudil storitve “E-oskrbe na domu”. Storitev bo za upravičence brezplačna, zagotavljala pa bo varnejšo starost starejšim od 65 let, ki večinoma živijo sami oz. tudi mlajšim, če potrebujejo pomoč zaradi zdravstvenih razlogov.
E-oskrba predstavlja storitve in pripomočke, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju.

Sredstva so, kot že omenjeno, zagotovljena iz dodatnih nepovratnih evropskih sredstev kohezijske politike REACT – EU.

(mbo)