Včeraj je začel veljati (nov, krajši) štirimesečni rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki velja za zadeve, v katerih bo dokončna odločitev po nacionalnem pravu izdana 1. 2. 2022 ali kasneje.

Kot sporočajo z Ministrstva za pravosodje, je bila sprememba je uvedena s sprejetjem Protokola številka 15. Ta spreminja Konvencijo o varstvu človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, katerega namen je zmanjšanje sodnih zaostankov na ESČP ter povečanje učinkovitosti sodišča v okviru prenovljene ureditve sodnega varstva.

Z ministrstva še sporočajo, da zadnje poročilo ESČP kaže, da je bilo v letu 2021 proti Sloveniji vloženih 234 pritožb, ki so bile dodeljene v odločanje različnim sodnim sestavam, pred katerimi je bilo konec leta 2021 nerešenih še 125 zadev.

V letu 2021 je bila večina pritožb izbrisana s seznama zadev (v tovrstnih primerih Slovenija z vsebino zadeve ni niti seznanjena). Tako je v petih primerih sodišče s sklepom odločilo, da so bile pritožbe očitno neutemeljene, sodbi, v katerih je bila kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah ugotovljena, pa sta bili izdani v dveh zadevah.

Število vloženih pritožb na eni strani kaže na zaupanje, ki ga uživa ESČP, po drugi strani pa je delež uspešnih pritožb majhen, kar kaže na možnost prostora za presojo utemeljenosti pritožb. Na strani ESČP so objavljena navodila za sprejemljivost pritožb, poročajo na vladni spletni strani.

(Photo by EKATERINA BOLOVTSOVA on Pexels.com)
Ugodne številke za slovensko pravosodje

Je pa lani Slovenija povečala delež izvršenih sodb ESČP. Statistika govori sama zase: ob koncu leta 2015 je imela Slovenija 309 neizvršenih sodb, naslednje leto 49 neizvršenih sodb, že v začetku 2020 neizvršenih še 12 dokončnih sodb ESČP, januarja 2022 pa so neizvršene le še 4 dokončne sodbe ESČP.

V enem primeru poteka ponovljeno sojenje v kazenskem postopku, v enem primeru je predvidena sprememba zakonodaje, pri izvršitvi ene sodbe se dopolnjuje akcijski načrt z dodatnimi informacijami, v zadnjem primeru pa rok za pripravo akcijskega poročila še ni potekel, sporočajo z ministrstva.

Sodbe (in status njihovega izvrševanja), v katerih je ESČP ugotovilo kršitev vsaj ene od konvencijskih pravic ali svoboščin s strani Slovenije, so dostopne v ažuriranem seznamu. Slovenija je sicer uvrščena v vrh držav članic Sveta Evrope z najmanj neizvršenimi sodbami ESČP, zaključijo pri ministrstvu.

(mbo)