Direktor Urada Vlade RS za komuniciranje mag. Uroš Urbanija in direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc sta včeraj, v skladu z Zakonom o STA (ZSTAgen) in Uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, podpisala pogodbo za opravljanje javne službe STA v letu 2022.

Pogodba upošteva zahteve, ki jih od STA predvideva Zakon o STA, med drugim tudi brezplačen dostop do fotografij. Skupni letni načrtovani znesek državne pomoči v obliki nadomestila za financiranje javne službe za leto 2022 ostaja enak kot v predhodnih dveh letih, in sicer 2.028.000 evrov.

Na spletni vladni strani so izpostavili, da znesek pomeni akontacijo, ki jo bo mogoče korigirati z aneksom k pogodbi, ko bo STA (pod vodstvom novega direktorja Igorja Kadunca) v celoti uskladila računovodsko razmejevanje med dejavnostjo javne službe in tržne dejavnosti.

Ta naj bi se korigirala skladno z evropskimi in slovenskimi pravili za dodeljevanje državnih pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena (SSGP), ki jih izvaja v okviru javne službe STA. Tovrstne aktivnosti so v pogodbi opredeljene, pa tudi rok za izpolnitev obvez- 30. junij 2022.  

Poudarjajo, da je pod vodstvom sedanjega direktorja STA začela z aktivnostmi za vzpostavitev potrebnih računovodskih informacij stroškovnega računovodstva, ki vodijo do poznavanja pravilnih polnih lastnih stroškovnih cen storitev, to je lastna cena novic (v celotnem besedilu) po uredniških oziroma vsebinskih področjih in za poprečno novico, fotografijo … in drugo), in jih zagotavlja STA v okviru javne službe (po določbah 1. in 4. člena ZSTAgen).

Bodo STA privili do zadnjega centa? Zgolj uvod v nadaljnje podrejanje RTV Slovenija?

Na takih podlagah bo mogoče tudi določiti strokovno utemeljena sodila/merila za izračunavanje nadomestila, ki ga plača država za tiste dele storitev, ki se javno objavljajo in so vsem dostopni pod enakimi pogoji (po letnih pogodbah med UKOM in STA), razliko do polne lastne cene pa plačajo naročniki medijske organizacije in drugi kupci.

Poznavanje lastnih stroškovnih cen storitev, ki jih zagotavlja STA, in pravilno razmejevanje poslovnega izida med javno službo in tržno dejavnostjo bo vsekakor potrebna podlaga, da bo novi direktor na eni strani pravilno izvajal predpise, ki urejajo državne pomoči za SSGP, in na drugi strani gospodarno in učinkovito vodil poslovanje STA ter bodo nenazadnje zaposleni v STA lahko ovrednotili svoje dosežke pri delu.

Državni proračun pa bo vedel, kaj plača z državno pomočjo v obliki nadomestila za javno službo STA, še izpostavljajo. Komentar: kdor koli je to zapisal/zahteval/vrednotil/bo utemeljeval, očitno ni nikoli opravljal novinarskega dela.

Direktor UKOM-a Uroš Urbanija se ob tem zahvaljuje direktorju STA Igorju Kaduncu za konstruktivni dialog in za pripravljenost, da so se skrajno neurejene finančne razmere na STA po odhodu nekdanjega direktorja Bojana Veselinovića končno začele urejati v skladu z zakonodajo.

“V lanskem letu smo bili priča izjemnim pritiskom nekaterih političnih strank, da bi poslovanje STA še naprej potekalo mimo zakonskih okvirov. Nekdanji direktor je vsak poziv, da poslovanje naredi transparentno, v javnosti predstavljal kot napad na svobodo novinarstva, kar s tem ni imelo nobene povezave. Ko je ugotovil, da s svojim manipuliranjem ne more več naprej, je raje odstopil, kot da bi podpisal zakonito pogodbo. Žal mu je podporo ves čas nudil tudi nadzorni svet,” je bo tem dejal za mnoge sporni direktor UKOMa Uroš Urbanija.

(mbo)