Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) na spletu objavilo zadnje podatke o bruto plačah javnih uslužbencev MNZ, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve

Kot je na vladni spletni strani objavilo omenjeno ministrstvo, so na preglednici prikazane bruto plače javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi za januar 2022, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1.074,43 evra).

Slednjo lahko praviloma prejmejo le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času oz. uveljavljajo pravico na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, imajo pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sklenejo ali prekinejo delovno razmerje sredi meseca in podobno. Razkritje teh podatkov bi lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost in vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 15. februarja 2022. V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom.

Na 15. mestu najdemo tudi odstopljenega mariborskega župana Franca Kanglerja, ki- več kot zanimivo- dodatkov za delovno uspešnost ni prejel.
Je torej na delovnem mestu neuspešen?!

Dodatek za rizične razmere za čas epidemije COVID-19 javni uslužbenci ne prejemajo več

Javni uslužbenci so na podlagi veljavnih predpisov upravičeni do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Kot navajajo pri ministrstvu, je v preglednici posebej prikazana višina plačila za delovno uspešnost, znesek pa je že vključen v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Pri plači za januar 2022 so javni uslužbenci prejeli delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela na podlagi različnih stavkovnih sporazumov za januar 2022.

Izplačilo plače za januar 2022 je bilo v torek, 15. februarja 2022. Pri izplačilu plače za januar 2022 je plača obračunana na podlagi dejanske prisotnosti in z dodatki za delo v posebnih pogojih dela, opravljenimi v januarju 2022, ter delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela za januar 2022. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač in dodatkov za pretekle mesece, še navajajo v zapisu.

Razpredelnico si lahko ogledate na sledeči povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/SOJ/Novice/2022/2-Februar/Place-MNZ-januar-2022.pdf

(mbo)