Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta (2021) se za 4,9 odstotkov zvišujejo meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, je na vladni spletni strani sporočilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Gre za otroški dodatek, državno štipendijo, znižano plačilo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila, zneske otroškega dodatka, državne štipendije in denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči.

Meje dohodkov za letne pravice ter zneski otroškega dodatka in državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji se uskladijo s 1. marcem 2022.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov bo od 1. marca dalje 1.104,33 evrov povprečno mesečno na osebo, najvišji otroški dodatek bo znašal 147,35 evrov na mesec. Državno štipendijo bo mogoče pridobiti, če povprečni mesečni dohodek v družini ne presega 713,91 evrov na družinskega člana. Najvišji osnovni znesek državne štipendije bo znašal 204,09 evrov.

Denarna socialna pomoč se bo zvišala za slabih 20 evrov. (foto: Pixabay on Pexels.com)

Nova višina denarne socialne pomoči bo slabih 422 evrov, uporabljati pa se bo začela s 1. aprilom

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom 2022 višina dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ustrezno zviša. Zvišajo se tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči.

Zaradi uskladitev prejemnikom transferjev ni treba oddajati nove vloge.

Osnovni znesek minimalnega dohodka se uskladi tako, da znaša 421,89 evrov. Nov znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka (denarna socialna pomoč) se uporablja s 1. aprilom 2022, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v mesecu marcu 2022, oziroma odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v mesecu marcu 2022.

(mbo)