DZ je danes sprejel zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov. Ta do 15. aprila predvideva izplačilo enkratnega dodatka v višini 150 evrov, ki ga bo prejelo okoli 465.000 upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine.

Njim bodo pridružili tudi okoli 67.000 upravičencev do denarne socialne pomoči ali varnostnega dodatka, pa tudi decembra upravičeni do nadomestila za invalidnost, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA).

Dobilo ga bo tudi okoli 139.000 prejemnikov otroškega dodatka od prvega do šestega dohodninskega razreda, okoli 26.000 prejemnikov dodatka za veliko družino in rejniki, ki so imeli decembra sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo. Okoli 6000 tistih, ki imajo štiri ali več otrok, bo prejelo še dodatnih 50 evrov.

Bo pomoč obubožanim gospodinjstvom zaradi visokih cen energentov pravočasna?

Za tri mesece, od 1. februarja do konca aprila, bodo vsa gospodinjstva oproščena plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije.

Prav tako za tri mesece bodo zamrznjene tarifne postavke za distribucijskega in prenosnega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine ter donosnost elektrodistributerjev.

Zakon prinaša tudi izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev, tudi etažnih, ter trimesečno oprostitev plačevanja prispevkov in omrežnin, kot že omenjeno.

(mbo)