Mors (Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije) načrtuje obnovo več vojašnic, saj so tehnološko zastarele in ne omogočajo ustreznih pogojev za delo oziroma so ti pogoji slabi.

Med večjimi projekti so na današnji novinarski konferenci izpostavili celovito obnovo vojašnic Edvarda Peperka v Ljubljani, prav tako pa vojašnice generala Rudolfa Maistra v Mariboru.

Sredstva za obnovo infrastrukture vojašnic Slovenske vojske so predvidena v okviru v letu 2020 sprejetega Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko 2021-2026. Vrednost obeh obnov ocenjujejo na približno 130 milijonov evrov.

V okviru posodobitev infrastrukture bomo izvedli energetske prenove, izboljšali funkcionalnosti in posledično tudi pogoje dela za uporabnike. Obe vojašnici bosta med drugim bogatejši za novo vojaško poveljstvo in nastanitvene objekte, sicer pa so v načrtu tudi nove logistične kapacitete skladišča, delavnice in garaže ter infrastruktura za usposabljanje.

Stanje objektov v ljubljanski vojašnici je enako kot v sedemdesetih letih, ko je bila vojašnica zgrajena, je med drugim poudaril generalni direktor direktorata za logistiko na Morsu Uroš Korošec.

Osrednja stavba vojašnice generala Rudolfa Maistra v Mariboru, znamenita Kadetnica.

Ob že omenjenih večjih vojašnicah v Ljubljani in Mariboru, načrtujejo pri Morsu tudi izvedbo energetskega pogodbeništva v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v Letalski bazi Brnik, pa celovito energetsko sanacijo vojašnice barona Andreja Čehovina v Postojni, prenovo vadišča Bač in celovito energetsko prenovo objektov v vojašnici Jerneja Molana, Cerklje ob Krki.

Z prenovo objektov sledimo tako imenovanim “greening defence” usmeritvam, kar pomeni da bomo s prenovo infrastrukture in vlaganjem v tehnološke izboljšave zmanjševali ogljični odtis Slovenske vojske in krepili samozadostnost vojašnic ter uvajali princip trajnosti, so še zapisali na vladni spletni strani.