Kot je na vladni spletni strani objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije.

V ta namen Vlada RS v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o letalstvu sprejema odločitev, da se zagotovi obrambne interese Republike Slovenije v zvezi s trenutno krizo v Ukrajini.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., bo zagotovil, da se ne bodo sprejemali načrti letov za letenje v zračnem prostoru Republike Slovenije. V primeru, da bo vodja zrakoplova takega operatorja želel vstopiti v zračni prostor Republike Slovenije, mu pristojna enota službe zračnega prometa ne bo dovolila vstopa.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in velja do prenehanja razlogov za izdajo tega sklepa, o čemer bo Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestila Ministrstvo za infrastrukturo, Javno podjetje Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, nadzorni organ Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije, ter Ministrstvo za obrambo.

Informacijo o prepovedi letenja na predlog Ministrstva za infrastrukturo objavi Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa, na način, ki je običajen v letalstvu, to je s sporočilom NOTAM (sporočilo za letalce, ang. notice to airmen).

V Mariboru letala tako ali tako ne pristajajo, kaj šele ruska.
Omejitve ne bodo vplivale na izvajanje rednega letalskega prometa

Z omejitvami bo poenostavljena uporaba zračnega prostora za prelete v primerih razmeščanja enot na vzhodnem krilu Nata omogočena tudi vojaškim letalom zavezniških držav, so še sporočili po seji vlade.

Kot so dodali, bo ob tem zagotovljena ustrezna koordinacija s civilno kontrolo zračnega prometa, omejitve pa ne bodo vplivale na izvajanje rednega letalskega prometa.

Vlada je razpravljala tudi o delovanju kontingenta Slovenske vojske na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji. Sprejela je nekatere dodatne ukrepe kriznega odzivanja ter sprejela sklep o pomoči Ukrajini v vojaški opremi, pa navaja Slovenska tiskovna agencija (STA).