Vsako leto 8. marca v približno 100 državah praznujemo mednarodni dan žena. 
Slednji pomeni praznovanje ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk, ki so med drugim vidni tudi na področju kmetijstva oziroma na podeželju, so zapisali pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Opozarjajo, da je prispevek kmetic in podeželskih žena v ospredju zlasti pri trajnostnem kmetovanju in varni oskrbi s hrano, pomembno vlogo pa imajo tudi pri zmanjševanju revščine na podeželju. Da so ženske nenadomestljiva pomoč tudi pri drugih opravilih na področju gozdarstva, lova in ribištva, poudarjajo.

Tako ženske igrajo ključno vlogo na podeželju po vsem svetu, kjer si tako kot v družbi nasploh še vedno prizadevajo za enakopravnost z moškimi. Po podatkih Organizacije združenih narodov (OZN), navaja ministrstvo, kar ena izmed treh zaposlenih žensk v svetu opravlja dela v kmetijskem sektorju.

OZN ob tem dodaja, da kmečke ženske v nerazvitem svetu z ročnim črpanjem vode zalagajo kar 80 % gospodinjstev brez tekoče vode.

Števike niso tako visoke v vsem segmentih, še posebej v primerjavi z razvitim svetom, pa vendar v sporočilu ministrstva navajajo, da v EU v povprečju okrog 30 % kmetijskih gospodarstev upravljajo ženske. Ob vsem tem kmetice uživajo manj pravic od moških in se spopadajo s spolno diskriminacijo, kar je po oceni OZN največja ovira pri prizadevanjih za njihovo opolnomočenje.

Kmetice uživajo manj pravic od moških, ob tem pa se spopadajo še
s spolno diskriminacijo.
Svet za ženske na podeželju kot posvetovalno telo

Tako je minister dr. Jože Podgoršek ob prazniku vseh žensk poudaril, da je priložnost prava, da se še posebej zahvali tudi vsem ženskam, ki so povezane s kmetijstvom, gozdarstvom, podeželjem, ribištvom in živilsko industrijo.

Ženske na podeželju imate ključno gospodarsko in družbeno vlogo. Ste steber družinskih kmetij. Pogosto ste pobudnice novih idej, s podjetniškim duhom in čutom za inovacije pa spodbujate k razvoju številnih projektov na podeželju,” je dodal.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zaveda specifičnega socialnega položaja predvsem kmečkih žensk, za kar je bil ustanovljen tudi Svet za ženske na podeželju kot posvetovalno telo. Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja.

Ob mednarodnem prazniku vseh žena in deklet zato čestitamo vsem ženskam, ki prispevajo svoj pomemben delež pri kmetijskih opravilih, gozdarstvu, lovstvu, ribištvu in drugod na podeželju,” sklenejo pri ministrstvu.

(mbo)