V letu 2021 urejenih 27 nivojskih križanj cest z železnico. Obsežna dela še niso povsem zaključena, saj vzporedno poteka tudi obnova proge.

Kot na vladnih spletnih straneh sporoča Direkcija za infrastrukturo, ob nadgradnji javne železniške infrastrukture posebno pozornost posvečajo zagotavljanju višje ravni prometne varnosti.

V to sodijo tudi ureditve nivojskih prehodov; v letu 2021 je bilo v okviru nadgradenj prog in samostojnih projektov urejenih 27 križanj cest z železnico, ki so bili prej označeni samo z Andrejevim križem. Nikar prehitro: 24 je bilo ukinjenih, trije pa zavarovani z avtomatsko zapornico, še sporočajo.

Direkcija stremi k temu, da se število nivojskih prehodov z leti zmanjšuje, prav tako tudi odstotek tistih, ki so označeni s prometno signalizacijo. Tako se je od začetka leta 2010 število prehodov, označenih z Andrejevim križem, zmanjšalo za 224 oziroma za 39 odstotkov.

Pred tem je bilo število slednjih 394, še 299 pa je bilo ob koncu minulega leta nivojskih prehodov, zavarovanih z avtomatsko varnostno napravo oz. zapornicami. Še 18 jih je bilo zavarovanih z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo, nadaljnih 15 z mehansko napravo ter zvočno in svetlobno organizacijo, dodatnih 9 pa z zapornim brunom.

Začasni prehod, nastal med gradnjo podvoza ob ukinitvi nivojskega železniškega prehoda v Mariboru.
Slednjič na vrsti območje od Maribora do meje z Avstrijo

Šokantno, a zdi se, da je bilo kar nekaj časa najbolj zanemarjeno področje okrog drugega največjega slovenskega mesta in to v obe smeri proti Avstriji: v smeri Šentilja (naprej proti Spielfeldu in Grazu) in Dravograda (naprej proti Pliberku/Bleiburgu).

Še nedolgo nazaj je nivojsko križanje ceste in železnice obstajalo celo v samem Mariboru, na širšem področju mestnega središča, frekventni točki tik ob Univerzitetnem kliničnem centru (UKC Mb) in vhodu vanj.

Zdaj je drugače; ne samo v mestu, pač pa tudi v njegovi okolici. V začetku leta 2022 je bila v okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja na omenjenem odseku zaključena tudi ureditev križanj cest z železnico, ki se je začela v mesecu maju leta 2020.

Direkcija za pomet se lahko tako pohvali z ukinitvijo nivojskega prehoda v Pesnici, gradnjo povezovalne ceste do obstoječega podvoza in gradnjo podhoda ter gradnjo novega, kar 204 metre dolgega nadvoza čez regionalno cesto.

Izven-nivojsko križanje v Pesnici. (foto: Direkcija za promet)
Obsežna dela, ki pa še niso popolnoma zaključena

K temu dodajmo še gradnjo povezovalnih cest in ukinitev treh nivojskih prehodov pri Ranci, zavarovanje obstoječega nivojskega prehoda (prav tam) ter gradnjo novega 166 metrov dolgega nadvoza z enakovrednimi ukrepi pri Štrihovcu.

Pred začetkom nadgradnje omenjene železniške proge je bilo torej na odseku med Pesnico in Šentiljem 12 nivojskih prehodov, tekom 18,87 milijona evrov ocenjenih vrednih del pa je bilo ukinjenih 7 nivojskih prehodov, zgrajenih 7,2 kilometra povezovalnih cest in zgrajena 2 nova nadvoza.

Še vedno pa trije nivojski prehodi med Ranco in Šentiljem ostajajo zavarovani z avtomatskimi polzapornicam; preostala nivojska prehoda sta bila ukinjena v sklopu nadgradnje železniškega odseka Pesnica–Šentilj.

(mbo)