Mestna občina Nova Gorica je naročila nove meritve onesnaženosti zraka v okolici Livarne Gorica v Solkanu, saj jih skrbi, da so v zraku zdravju škodljive snovi, poroča danes Slovenska tiskovna agencija (STA).

Če bi meritve, ki so se začele januarja, to potrdile, bodo na občini vztrajali, da se prekine obremenjevanje okolja in s tem ogrožanje zdravja ljudi, je dejal župan Klemen Miklavič.

Prve meritve onesnaženosti niso pokazale posebnih odstopanj, konec leta 2019 jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje iz Maribora.

Sedaj bo kakovost zraka merila Agencija RS za okolje. Meritve bodo do konca leta izvajali z mobilno merilno postajo, ki jo bodo nameščali na različnih krajih.

Fotografija je simbolična. (Photo by Marek Piwnicki on Pexels.com)
Zasavje s številnimi ukrepi izboljšuje kakovost zraka

Čeprav Zasavje še vedno sodi med z delci PM 10 najbolj obremenjena območja Slovenije, se razmere zadnja leta popravljajo tudi v tej regiji. Na to vpliva zaprtje nekaterih ekološko najbolj spornih industrijskih onesnaževalcev, trenutno pa največji vir emisij predstavljajo individualna kurišča in promet.

Po podatkih Arsa je trend zmanjševanja koncentracij delcev v Zasavju opazen in je tudi posledica zmanjšanja izpustov po izgradnji čistilnih naprav na industrijskih objektih.

Dnevna mejna koncentracija škodljivih delcev PM 10 v zraku je bila lani v Zagorju ob Savi presežena 14-krat, v Trbovljah 10-krat in v Hrastniku osemkrat.

Nadalje je povprečna letna raven delcev PM 10 lani v Zagorju ob Savi znašala 22, v ostalih dveh občinah pa 19 nanogramov na kubični meter. Še pred štirimi leti je bilo število kritičnih dni tudi do dvakrat višje, še poroča STA.

Zasavje s številnimi ukrepi izboljšuje kakovost zraka.
Velenje med manj onesnaženimi mestnimi občinami

Velenje je v zadnjih letih med najmanj onesnaženimi mestnimi občinami s trdimi delci. Lani so zabeležili pet preseganj mejne dnevne vrednosti za delce PM 10, dovoljenih pa je 35 preseganj letno.

Kot je povedala vodja sektorja za kakovost zraka pri Arsu Tanja Koleša, to v veliki meri pripisujejo zelo dobri pokritosti z daljinskim ogrevanjem.

V Šaleški dolini je sicer največji onesnaževalec promet, sledijo smrad in prašni delci z odlagališča smeti. Cestni promet se je sicer med epidemijo nekoliko zmanjšal, dolgoročno pa se izrazito povečuje, so opozorili na velenjski občini.

Sicer pa je tudi po oceni Walterja Kolarja, predstavnika Civilne iniciative Šoštanj, kakovost zraka v Šaleški dolini zadovoljiva. Kot so pojasnili na občini, k temu veliko prispeva daljinsko ogrevanje iz Termoelektrarne Šoštanj.

Znameniti dimnik nekdanje Termoelektrarne Trbovlje,
s 360m najvišji v Evropi. 
(Avtor: romanm (talk) – Lastno delo; licenca: CC BY-SA 2.5 si; URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9985879)
Celje po oceni Arsa med najbolj onesnaženimi občinami v Sloveniji

Občina Celje sodi po kakovosti zraka med najbolj onesnažene v državi. Lani so na merilnem mestu pri celjski bolnišnici zabeležili 18 preseganj mejne vrednosti za delce PM 10, so pojasnili na Arsu. Na občini sicer pravijo, da se kakovost zraka zadnja leta izboljšuje, za dodaten napredek pa je nujna obvoznica.

Boris Šuštar, predsednik Civilnih iniciativ Celje, je za STA ocenil, da je zrak v Celju in okolici še vedno izjemno onesnažen. Kot je dodal, so deležni od 150 do 200 ton delcev PM 10 letno in od 25 do 40 ton še nevarnejših delcev PM 2,5.

Na občini so v zvezi z žalostnim dejstvom povedali, da se manjša onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom, pa tudi koncentracije delcev PM 10 se na letni ravni zmanjšujejo in ne presegajo dovoljene letne vrednosti. Občasno prihaja do preseganja mejnih dnevnih vrednosti pozimi, ko se ostalim virom pridružijo kurišča.

(mbo)