Upokojencem in prejemnikom invalidskih nadomestil, ki so decembra lani prejemali do največ 1000 evrov pokojnine oz. nadomestila, bo zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes izplačal 150 evrov solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine.

Ne bo pa dodatek nakazan tistim, ki jim je bila pravica do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja priznana 1. januarja 2022 ali pozneje.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so sicer upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, upravičenci do otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda, upravičenci do dodatka za veliko družino in rejniki.

Tem bo dodatek izplačalo ministrstvo za delo, in sicer v četrtek.

Fotografija je simbolična.
(Foto: Pixabay on Pexels.com)

Prejemnikom poklicnih pokojnin, katerih prejemek je za mesec december lani znašal 1000 evrov ali manj, je Kapitalska družba dodatek že izplačala v petek.

V osnovi gre sicer za hvalevredno potezo, a tudi predvolilni bonbonček, ki bo dodatno obremenil proračun, menijo kritiki te poteze.

(mbo)