Kot na vladni spletni strani sporoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se danes, 4. maja, začenjata splošna matura 2022 in nacionalno preverjanje znanja (NPZ).

Slednje bo za učenke in učence 6. in 9. razreda osnovnih šol potekalo od 4. do 10. maja na vseh osnovnih šolah v Republiki Sloveniji. Danes bodo tako učenke in učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa iz italijanščine in madžarščine.

V petek, 6. maja, sledi preizkus znanja iz matematike, v torek, 10. maja, pa bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja iz tujega jezika, učenci 9. razreda pa iz tretjega predmeta.

Nacionalno preverjanje znanja bo tako opravljalo 22.630 učenk in učencev 6. razreda in 19.663 učenk in učencev 9. razreda, še sporočajo.

K letošnjemu preverjanju znanja je v 6. razredu na 446 šolah prijavljenih 2456 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa je na 439 šolah prijavljenih 2256 učencev s posebnimi potrebami.

Preverjanja znanja učencev, ki izvajajo program nižjega izobraževalnega standarda bo opravljalo 123 učencev 6. razreda s 30 osnovnih šol in 111 učencev 9. razreda z 28 osnovnih šol.

Izpiti bodo na šolah potekali do srede junija, vse skupaj pa bo zaključeno sredi julija.
Danes tudi prvi preizkusi znanja v okviru splošne mature

Hkrati se danes, s pisanjem eseja iz slovenščine (ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika), začenja splošna matura 2022. Potekala bo na 83-ih šolah, prvič jo bo opravljalo 6105 kandidatov.

K prvemu delu izpita se je prijavilo 6337 kandidatov, sporočajo z ministrstva. Letošnji tematski sklop »V svetu blišča in bede« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Čudežni Feliks in Veliki Gatsby, avtorjev Andreja Hienga in F. Scotta Fitzgeralda.

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali v soboto, 28. maja, s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 30. maja.

Do srede junija bodo potekali izpiti oz. zagovori pri posameznih predmetih, z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature pa bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 11. julija.

uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 11. julija. Začenši s tem dnem in do vključno 13. julija bodo omogočeni E-vpogledi v izpitno dokumentacijo, 14. julija pa se izteče zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo med 84 in 87 % prijavljenih kandidatov, letno pa med 86 in 89 %, še poudarjajo pri ministrstvu.

(mbo)