Začetek kopalne sezone na morju, kakovost kopalnih voda odlična

V slabem stanju je zgolj kopalno območje Kolpa Primostek.

S 1. junijem se začenja kopalna sezona na morju, sporoča Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Glede na prve letošnje rezultate na kopalnih vodah na morju se lahko nadejamo dobre kakovosti vode tudi v letošnji kopalni sezoni, sporočajo.

V Slovenskem poročilo o stanju kopalnih voda v lanskem letu (2021) so podali informacije o razvrstitvi kopalnih voda v razrede kakovosti na osnovi mikrobiološke kakovosti vode v lanski in treh predhodnih kopalnih sezonah.

Kar 83,0% (39 od 47) kopalnih voda je bilo odličnih, 10,6% (5) dobre kakovosti, zadostni sta dve (4,3%), v slabem stanju pa je ena kopalna voda – kopalno območje Kolpa Primostek.

Na nekaterih mestih monitoring voda poteka že v predsezoni.
Kakovost voda pomembna tako za domačine kot tudi za turistično dejavnost

Kot že vrsto let, so odlične kopalne vode Blejskega in Bohinjskega jezera, Šobčevega bajerja ter večina lokacij na morju. Prav tako so ponovno odlične tudi vse kopalne vode reke Soče in kar pet lokacij na Kolpi.

Izjema je mikrobiološka kakovost vode na kopalnem območju Kolpa Primostek. 

Ta se spremlja od leta 2009, kakovost vode pa se je zadnja leta gibala med dobrim in zadostnim. 

Ob množičnem obisku turistov v zaledju kopalne vode zaradi zaprtja mej ob pandemiji pa je bilo zadnji dve leti zaznati večjo spremenljivost kakovosti vode. 

Molekularne analize vode so pokazale, da glavnino fekalnega onesnaženja prispeva človek, izrazit pa je tudi trend slabšanja kakovosti vode.

Kopalna voda na osnovi statistične obdelave podatkov monitoringa v obdobju 2018-2021 po kakovosti vode ne dosega več predpisanih standardov kakovosti in je razvrščena v kategorijo slabe kakovosti.

Večjo težavo utegnejo zaradi turističnega potenciala
v bodoče predstavljati slovenske reke.
Za kopalno vodo v slabem stanju je zahtevana prepoved ali odsvetovanje kopanja

Tako je Vlada sprejela Program ukrepov upravljanja kakovosti kopalne vode za kopalno območje Kolpa Primostek zaradi nedoseganja standardov kakovosti kopalne vode.

Lokalni skupnosti in inšpekcijskim službam so tako naložili naslednje ukrepe z postavljenimi roki izvedbe:

  • vzpostavitev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Primostek
  • dokončanje komunalne opremljenosti aglomeracije Podzemelj-Zemelj
  • nadzor nad odvajanjem in čiščenjem odpadnih komunalnih voda v razpršeni poselitvi
  • preveritev morebitnih nelegalnih izpustov odpadnih voda in nelegalnih priključkov na komunalno infrastrukturo na prispevnem in vplivnem območju kopalne vode.

Učinke izvedenih ukrepov pri ARSO spremljajo z raziskovalnim monitoringom v zaledju kopalne vode, kateri že poteka tudi pred začetkom kopalne sezone, še obveščajo.

(mbo)

Oddajte komentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Navzgor ↑

%d bloggers like this: