Kot je na vladni spletni strani sporočilo Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), štirje sklepi Vlade Republike Slovenije z dne 30. decembra 2021 prenehajo veljati.

Spomnimo: s slednjimi so bila sprejeta obrazložena mnenja v skladu s 5. odstavkom 16. člena Zakona o državnem odvetništvu glede priprave in vložitve tožb za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih javnih shodih.

Kot v svojem sporočilu javnosti navaja MNZ, so posegi v ustavno pravico dopustni le izjemomaposeg mora biti nujen in sorazmeren (varnost države, javna varnost, varstvo pred nalezljivimi boleznimi) – ob strogem testu sorazmernosti, pri čemer mora biti legitimen cilj jasno določen v zakonu.

Zgolj formalna pomanjkljivost (ne prijava shoda) ne utemeljuje stroškovne sankcije v smeri naložitve stroškov policije; takšna sankcija pomeni chiling efect, ki pa je po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice nedopustna (prekomerna) omejitev pravice do zbiranja.

Formalna pomanjkljivost je že sankcionirana s prekrškovno sankcijo (globo), ki je bila s strani policije tudi izrečena. Državni ukrepi onkraj te zakonsko določene sankcije pa so nezakoniti in zato pomenijo nedopustno omejevanje pravice do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj iz 42. člena Ustave Republike Slovenije.

Formalna pomanjkljivost je že sankcionirana s prekrškovno sankcijo
(globo), ki je bila s strani policije tudi izrečena.
MNZ o sodelovanju z Državnim odvetništvom glede pravnih vprašanj v zvezi s spornimi protesti

MNZ še navaja, da je 29. marca 2022 prejelo priporočilo delovne skupine Državnega odvetništva (DO) za opredeljevanje do pravnih vprašanj, ki se odpirajo v zvezi s tožbami na plačilo stroškov policije na shodih.

V njem navajajo argumente in zaključke v smeri obstoja možnosti, da bi sodišče vložene tožbe izterjave stroškov policije nastalih na neprijavljenih shodih lahko tolmačilo kot nedopusten poseg v konvencijsko pravico do svobode izražanja in združevanja po že omenjenih zakonskih in ustavnih določbah.

Delovna skupina DO je tako MNZ svetovala, da se nove tožbe ne vlagajo, že vložene tožbe pa umaknejo.

V aprilu in maju 2022 je državna odvetnica podala dva predloga (v zvezi z dvema že realiziranima sklepoma vlade iz leta 2021) za umik že vloženih tožb, ker je ocenila, da pojasnila MNZ in Policije ne utemeljujejo tožb, prosila pa je tudi za soglasje za umik vloženih tožb. 

MNZ je na ta poziv odgovorilo šele s prihodom novega vodstva in pričakovano podalo soglasje za umik tožb, v svojem sporočilu javnosti pojasnjujejo na ministrstvu.

(mbo)