Svet Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se bo danes sestal v novi sestavi po menjavi predstavnikov ustanovitelja in se seznanil z informacijo o poslovanju zavoda v prvih petih mesecih letošnjega leta.

Direktor Anton Crnjac bo članom sveta zavoda tudi predstavil investicijske projekte, na katerih dela, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA).

Vlada je junija razrešila šest predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda in za preostanek mandata do oktobra 2025 imenovala nadomestne predstavnike. To so Damjan Vrabl, Klemen Pleško, Mojca Gornjak, Branko Gabrovec, Marjan Mačkošek in nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder.

Zamenjali bodo Kazimirja Miksića, Mirka Stoparja, Andreja Šauperla, Matejo Rose, Heleno Kujundžić Lukaček in Federica Viktorja Potočnika, ki jih je v svet zavoda imenovala prejšnja vlada.

Članom sveta zavoda bodo predstavili investicijske projekte.

(mbo)