Greben rešenih: pregled fotografij in pripadajočih razmišljanj, nastalih leta 2022

Fotografije, ki so nastale v minulem letu, seveda niso prelomne v smislu obeleževanja enakovrednih dogodkov "na svetu in širše", kot bi se temu malce šaljivo še lahko reklo. So pa dokument časa in zagotovo imajo pomen za posameznika, družbo oziroma občestvo; tako Vas/vas, ki Ste/ste na drugi strani, kot mene, ki imam v tem odnosu... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Navzgor ↑

%d bloggers like this: