Finančna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 31. 3. 2022 poslala 989.325 informativnih izračunov dohodnine za leto 2021. 
Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila. 
Rok za vložitev ugovora se izteče 3. maja 2022. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij 2022, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na plačilni račun do 31. maja 2022. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2022.

Kot je na vladni spletni strani sporočila Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), naj zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, le-te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino.

Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 3. maja 2022 podati ugovor.

V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR. 
Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. 
Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo. 

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Fotografija je simbolična.
(foto: Pixabay on Pexels.com)
Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR.

Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

V prvem svežnju bo- kot že omenjeno- informativne izračune dohodnine prejelo 989.325 zavezancev, od tega 189.844 (19 %) z doplačili, 336.817 (34 %) z vračili, 462.664 (47 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine.

V tej tranši bo skupaj za slabih 35,54 mio EUR doplačil in pa za slabih 108 mio EUR vračil.

Povprečni znesek doplačila tako znaša 187 EUR, povprečni znesek vračila pa 320 EUR.

Glede na datum odpreme 31. marec 2022 se bo rok za ugovor iztekel 3. maja 2022, še obvešča FURS. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij 2022, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na plačilni račun do 31. maja 2022.

(mbo)